Privacy

Privacy policy van mijn website Portret yn Pastel, bekend als https://petsetta.nl

Onze gegevens:
Linda van der Waal
Súd 34
8711 CV te Workum

Telefoonnummer: 06-36137804

www.petsetta.nl
petsetta@live.nl

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://petsetta.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie anderen verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op https://petsetta.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Petsetta en specifiek https://petsetta.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is petsetta@live.nl

Monitoren gedrag bezoeker

https://petsetta.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

https://petsetta.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door https://petsetta.nl te beïnvloeden.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen,  vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,  gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of  enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar  in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van  je persoonsgegevens.

Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij  onze producten of diensten bij je af kunnen leveren en voor algemene of  gerichte aanbiedingen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die  noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Je hebt ook rechten
Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een  e-mail naar petsetta@live.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend  voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens.  Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt  gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je  verzoek naar info@petsetta.nl Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op  de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit  Persoonsgegevens.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij  vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op  straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij  alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je  persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te  beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en  firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde  internetverbinding, back-ups, automatische verwijdering van verouderde  gegevens en DNSSEC.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Deze privacy policy is mede gegenereerd door privacypolicyvoorbeeld.nl